1. YARIŞ
23-25
MAR
Avustralya
Avustralya

Formula 1 2018 Rolex Avustralya Grand Prix

2. YARIŞ
06-08
NİS
Bahreyn
Bahreyn

Formula 1 2018 Gulf Air Bahrain Grand Prix

3. YARIŞ
13-15
NİS
Çin
Çin

Formula 1 2018 Heineken Çin Grand Prix

4. YARIŞ
27-29
NİS
Azerbaycan
Azerbaycan

Formula 1 2018 Azerbaijan Grand Prix

5. YARIŞ
11-13
MAY
İspanya
İspanya

Formula 1 İspanya Grand Prix Emirates 2018

6. YARIŞ
24-27
MAY
Monako
Monako

Formula 1 Monako Grand Prix 2018

7. YARIŞ
08-10
HAZ
Kanada
Kanada

Formula 1 Kanada 2018 Heineken Grand Prix

8. YARIŞ
22-24
HAZ
Fransa
Fransa

Formula 1 Pirelli Grand Prix De France 2018

9. YARIŞ
29-01
HAZ-TEM
Avusturya
Avusturya

Formula 1 Eyetime Avusturya Grand Prix 2018

10. YARIŞ
06-08
TEM
Büyük Britanya
Büyük Britanya

Formula 1 2018 Rolex İngiltere Grand Prix

11. YARIŞ
20-22
TEM
Almanya
Almanya

Formula 1 Emirates Grand Prix of Germany 2018

12. YARIŞ
27-29
TEM
Macaristan
Macaristan

Formula 1 Rolex Macaristan Grand Prix 2018

13. YARIŞ
24-26
AĞU
Belçika
Belçika

Formula 1 2018 Johnnie Walker Belçika Grand Prix

14. YARIŞ
31-02
AĞU-EYL
İtalya
İtalya

Formula 1 Heineken İtalya Grand Prix 2018

15. YARIŞ
14-16
EYL
Singapur
Singapur

Formula 1 2018 Singapur Havayolları Singapur Grand Prix

16. YARIŞ
28-30
EYL
Rusya
Rusya

Formula 1 2018 VTB Rusya Grand Prix

17. YARIŞ
05-07
EKİ
Japonya
Japonya

Formula 1 2018 Honda Japon Grand Prix

18. YARIŞ
19-21
EKİ
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri

Formula 1 Pirelli 2018 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix

19. YARIŞ
26-28
EKİ
Meksika
Meksika

Meksika Formula 1 Grand Prix 2018

20. YARIŞ
09-11
KAS
Brezilya
Brezilya

Formula 1 Grand Prix Heineken Do Brasil 2018

21. YARIŞ
23-25
KAS
Abu Dabi
Abu Dabi

Formula 1 2018 Etihad Havayolları Abu Dabi Grand Prix